Senior Coaching


Det er langt fra alle der er afklaret med deres situation, hvad enten det drejer sig om seniorkarriere eller selve pensioneringen. MindYou har derfor specialiseret sig i at coache seniorer. Det er ofte et kæmpe spring at gå fra det aktive arbejdsliv over til en pensionist tilværelse.


Karen Blixen skrev "Kvinder lægger deres identitet i den de er, og mænd i det de gør" og hun forsatte "Mor er sød og far har bygget Storstrømsbroen" I et moderne samfund hvor kvinder har samme karrieremuligheder som mænd, er det vores erfaring, at der er ligeså mange kvinder som mænd der, der er uafklaret med deres identitet. Og hvem er man, hvis man ikke har et billede af den identitet man gerne vil have som pensioneret - en ex. chef, ex chauffør, ex direktør.......


I MindYou's coaching forløb tilbyder vi at tage udgangspunk i en personprofil. Personprofilen giver et konkret udgangspunkt for den enkeltes naturlige præferencer, og dem bruger vi som udgangspunktet for at tage nye spændende skridt.


Derudover kommer vi i dybden med centrale spørgsmål såsom:


Hvad er personlig ledelse i senior livet


Hvem er jeg, når jeg er allerbedst


Hvad skal min nye identitet være


Hvornår skal jeg starte med at gøre mig tanker om den 3. alder på det personlige plan


Hvorfor er personlig ledelse i mit seniorliv så vigtigt


Hvad er mine værdier og hvordan sikrer jeg, at jeg efterlever dem i senior livet


Hvad er dine ønsker for den 3.alder


Hvor understøtter din ægtefælle dit mål


Hvad er første skridt jeg skal tage, når jeg kommer hjemIdet at vi alle er unikke personer, sammensætter vi altid forløbene efter vores kunders behov og ønsker.