Teamudvikling og KommunikationVi udvikler teams – ved at udvikle mennesker!


MindYou hjælper med at forbedre Jeres team effektivitet, og med at sprænge de barrierer, der holder teamet tilbage. Det kan være i relation til lederskifte, store arbejdsbyrder eller manglende inspiration.


Den enkelte får en forståelse af sig selv, og de andre teammedlemmer, og hvordan kommunikationen mellem teammedlemmerne og teamets stakeholdere påvirker (kan påvirke) effektiviteten.


Sådanne indsigter er med til forbedre virksomhedens økonomiske resultat, og give teamet bedre forudsætninger at opnå sine teammål. 


Resultaterne opnås ved:


Forventningsafstemning inden vi går i gang


Fokus på jeres indsatsområder


Perception, vi ser ikke verden som den er, men som vi er


Viden om ens egen persontype, hvilket også kan være nøglen til personlig udvikling


Viden om kollegers persontyper, hvilket giver nøglen til en bedre forståelse af hinanden


Kommunikationsøvelser - den enkelte lærer at genkende og tilpasse sin kommunikation til andre persontyper.


Målet er at teamet får sprængt de barrierer, der holder teamet tilbage, og bliver i stand til at håndtere problemstillinger på en positiv, involverende og handlingsorienteret måde.


Dette er et super nemt redskab at gå til, og MindYou har afholdt Team effektivitets workshops for mange af de største danske og internationale virksomheder. Workshoppen kan gennemføres på dansk eller engelsk efter ønske.


Kontakt os for en uforbindende snak omkring hvordan vi kan hjælpe Jeres team på en god og effektiv måde.